Dne 27. a 28.5. 2016 se Denní stacionář AKORD zúčastnil IV. ročníku Doktorfestu - multižánrového
festivalu lékařů – umělců. Festival se konal v Písecké bráně v Praze 6 a kromě hudební
soutěže proběhla Benefice pro Nadaci Dětský mozek, která výtěžek z celé akce věnovala
naší organizaci Dennímu stacionáři AKORD.


Denní stacionář AKORD zajistil na tomto celodenním festivalu soutěže pro děti s názvem
BEBÍFEST a to díky našim kolegům – Gábině Altnerové, Anetě Stachové, Adéle
Šimůnkové, Janě Mikovcové, Petrovi Šmokovi a Vaškovi Hálkovi, kteří obětavě věnovali
volnou sobotu k zajištění dětských soutěží s názvem: Malý záchranář, Malování bez
rukou a Zahraj si hru boccia.


Na celé akci se podílela Nadace Dětský mozek s Prof. MUDr. Vladimírem Komárkem,
CSc., paní ředitelkou Miroslavou Weiglovou a paní Antonínovou, kterým tímto děkujeme
za skvělou spolupráci a finanční dar.
Celý festivalový den proběhl velmi pěkně díky pořadatelům, lékařům hudebníkům, a také
díky počasí, které nám přálo do poslední chvíle :).
Za celý stacionář AKORD děkuji pořadatelům Taktum s.r. o., paní Vladaně Rýdlové a paní
Alici Badalcové a také všem svým kolegům, kteří tuto skvělou akci připravili.


Dne 3.6.2016 Mgr. Irena Dušková
ředitelka DS AKORD

tisková zpráva zde

Doktorfest 2016 akord Doktorfest 2016 akord

Doktorfest 2016 akord