Pro koho je stacionář určen:Skupinové foto na výletě

  • Poskytujeme služby lidem ve věku od 6 do 45 let s mentálním postižením a kombinovanými vadami, kteří potřebují pravidelnou podporu druhé osoby viz cílová skupina.
  • Jsme tu pro ty, co chtějí trávit čas v malém rodinném kolektivu s počtem max. 15–ti klientů. Velký důraz klademe na individuální přístup.

V čem vám můžeme pomoci:

  • Klientům nabízíme smysluplně trávený denní pobyt ve všední dny od 7 do 17 hodin s pestrým individuálním a skupinovým programem a zajištěnou osobní asistencí v péči o sebe viz jak služba probíhá.
  • Rodičům klientů tak umožňujeme věnovat se jiným než pečujícím aktivitám (např. chodit do zaměstnání.)

Kolik pobyt ve stacionáři stojí:Výtvarná aktivita - sádrování

  • Celková cena se skládá z ceny za stravu a ceny za pobyt. Cena za pobyt se vypočítává dle počtu hodin strávených v zařízení viz souhrnný ceník. Např. dospělý klient, který chodí do stacionáře 5x týdně na 6 hodin denně, má zde 2x svačinu a oběd, potřebuje asistenci při většině úkonů, platí měsíčně i se stravou 9 160,- Kč.

Jak postupovat pokud máte zájem o službu:

  • Domluvte si schůzku se sociálním pracovníkem po telefonu či e-mailem viz kontakty.
  • Na schůzce si prohlédnete prostory stacionáře, budete seznámeni s programem a aktivitami stacionáře. Popovídáme si, co potřebujete a jak by služba ve vašem případě mohla probíhat.
  • O poskytování služby sepíšeme smlouvu viz vzor smlouvy na 1 měsíc tzv. adaptační období. Poté, pokud se bude klientovi v zařízení líbit, sepíšeme smlouvu na dobu neurčitou.