S praktikanty na výletěStudentské praxe (pro studenty zdravotních, sociálních či pedagogických škol)

Denní stacionář Akord má navázanou spolupráci s několika středními, vyššími a vysokými školami, které jsou zaměřené na vzdělávání budoucích zdravotních sester, ošetřovatelů, speciálních pedagogů a sociálních pracovníků. Se školou organizace vždy uzavírá smlouvu o poskytnutí odborné praxe. Praxi u nás vykonávají studenti např. z těchto škol:

  • Vyšší odborná škola sociálně právní; Praha 10,

  • Vyšší odborná škola zdravotnická; Praha 2,

  • Střední odborná škola sociální sv. Zdislavy; Praha 2,

  • Vyšší odborná škola pedagogická a sociální; Praha 6,

  • Teologická fakulta Jihočeské univerzity; České Budějovice.

Studenti mají možnost vyzkoušet si práci osobních asistentů pod odborným vedením a poznají jak funguje malé, rodinné zařízení. V praxi se učí jak správně přistupovat ke klientům, jak s nimi komunikovat, zjišťovat jejich potřeby a poskytnout adekvátní podporu.

Odborné stáže (pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách)

Absolvování odborné stáže umožňujeme pracovníkům z jiných sociálních služeb podobného zaměření. S vysílající organizací sepíšeme smlouvu o umožnění praxe a s pracovníkem dohodu o mlčenlivosti. Takto organizovaná odborná stáž odpovídá požadavkům na další vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách dle § 111, odst.2, písm.c zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách.

Denní stacionář působí také jako odborné praktické středisko v rámci vzdělávacích kvalifikačních kurzů pro pracovníky v sociálních službách. Tyto kvalifikační kurzy probíhají v rámci AKORD z.s. viz Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách.

Piknik ve Stromovce

Dobrovolnictví (pro ty, co nám chtějí nabídnout svůj volný čas)

Rádi přivítáme zájemce o dobrovolnickou činnost, kteří by nám chtěli pomáhat při poskytování našich služeb. S dobrovolníky sepíšeme smlouvu a proškolíme je v základech komunikace a asistence našim klientům. Dobrovolníci nám pak pomáhají např. při pořádání celodenních akcí či zástupnosti v čase porad a supervizí. Rádi využijeme elánu a nápadů lidí, kteří nám chtějí věnovat svůj čas a energii. Vyhrazujeme si však právo odmítnout zájemce o dobrovolnictví, kteří by fyzicky či emočně tuto práci nezvládali.

Exkurze (pro školní a pracovní kolektivy)

Prohlídka našeho zařízení s odborným výkladem a s možností diskuse s klienty a pracovníky. Takové exkurze umožňujeme jen výjimečně s ohledem na potřeby bezpečí a soukromí našich klientů.

V případě zájmu o praxi, stáž, exkurzi či dobrovolnictví kontaktujte koordinátora asistentů viz kontakty.