NZZ FYZIOTERAPIE při DS AKORD

zajišťuje denně péči pro stálé uživatele služeb Denního stacionáře AKORD a pro dětské i dospělé ambulantní klienty z území hl. m. Prahy a jejího okolí.

Dne 24.9.2008 vydal Magistrát hl. m. Prahy – odbor sociální péče a zdravotnictví souhlas s personálním a věcným vybavením a s druhem a rozsahem zdravotní péče a dne 25.9.2008 rozhodl o registraci NZZ  FYZIOTERAPIE při DS AKORD pod č.j.: MHMP/577823/08/ZDR.

NZZ FYZIOTERAPIE při DS AKORD není smluvním partnerem žádné zdravotní pojišťovny.

tip iconInformace pro klienty NZZ FYZIOTERAPIE při DS AKORD.