Naše nabídka zahrnuje následující služby:

 • aktivační systém reflexní lokomoce - Vojtova technika u rizikových  novorozenců a kojenců i u dětí se stanovenou neurologickou diagnózou
 • poradenství v psychomotorickém vývoji dítěte
 • synergická reflexní terapie
 • prevence a terapie vadného držení těla
 • cvičení pro zlepšení koordinace a rozvoj pohybových dovedností s využitím míčů, pružných tahů a labilních ploch
 • péče o astmatické děti (dechová cvičení, míčková facilitace, prvky akupresury)
 • odborně provedená klasická a reflexní masáž
 • komplexní péče při bolestech hlavy a zad
 • terapie akutních poúrazových i chronických bolestivých stavů
 • měkké a mobilizační techniky páteře a periferních kloubů
 • možnost sestavení individuálního terapeutického programu
 • naše zařízení pracuje s konceptem Bazální stimulace v péči o děti s postižením
 • pro zařazení klienta do péče Fyzioterapie je nutné lékařské vyšetření (praktický lékař, specialista) s doporučením. Naším cílem je zlepšit a rozšířit nabídku služeb v ambulantní péči a to v oblasti poradenství, prevence, diagnostické, léčebné a rehabilitační péče.

NZZ FYZIOTERAPIE při DS AKORD je podpořena z grantů a dotací MHMP odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence a MČ Praha 2 odbor humanitníNení smluvním partnerem žádné zdravotní pojišťovny.