Etické chování a ochrana lidských práv při práci v sociálních službách

Termín kurzu: další termín pro vás připravujeme

Máte pocit, že se s klienty, o které pečujete, nezachází s úctou a respektem?

Potřebujete si ujasnit, co to znamená etický kodex v praxi?

Chcete znát lidská práva klientů a pracovníků v sociálních službách?

Dozvědět, jak má vypadat správný profesionální vztah mezi pracovníkem a klientem?

Co všechno ovlivňuje naše rozhodování ve styku s druhou osobou?

Jak se bránit stereotypům a nálepkování?

Všechny odpovědi na tyto otázky a samozřejmě daleko víc jsme pro vás připravili v 8 hod. vzdělávacím kurzu pro pracovníky v přímé péči s klienty v sociálních službách.

Probereme společně s vámi všechna témata, která se týkají základních pojmů jako je etika, etické normy ve společnosti, lidská práva, hodnoty humanismu, otázka moci a převahy nad druhým člověkem, závislost na cizí pomoci, otázky svéprávnosti a nastavení sociální služby.

Velký důraz je kladený na praktickou část kurzu, kdy si můžete vyzkoušet a procvičit v rámci skupinových cvičení, analýz, kazuistik a videomateriálů detekování etických dilemat.

Vyzkoušíte si na konkrétních případových studiích rozpoznávat, analyzovat a pojmenovávat neetické chování vůči klientům.

Naučíte se stanovit si správné zásady a pravidla pro vymezení etické hranice s klientem.

Těšíme se na Vás a naši společnou práci!

Místo konání: Sázavská 30, 120 00 Praha 2

Čas konání: 10:00 - cca 16:00

Cena jednodenního kurzu: osoba / 1 200,- Kč 

Cena skupinového kurzu pro organizace je možná dohodou.