Minimum první pomoci pro pracovníky v sociálních službách v přímé péči

Termín kurzu: další termín pro vás připravujeme

Kladete si otázku, zda byste dokázali poskytnout první pomoc?

Tento kurz je určený pracovníkům v sociálních službách i laikům, kteří se chtějí zdokonalit v poskytnutí první pomoci. Důraz klademe hlavně na získání praktických nácviků a dovedností v hraničních situacích, se kterými se můžete setkat v běžném životě i na pracovišti. Každý z vás si prakticky vyzkouší, jak zachránit lidský život.

V kurzu se naučíte:

  • vyšetřit základní životní funkce a rozpoznat, kdy je poskytnutí první pomoci nezbytné: při bezvědomí, dušení, mozkové příhodě, vnitřním a zevním krvácení, stavy při epilepsii a diabetes
  • naučíte se rozpoznat vhodný způsob poskytnutí první pomoci a budete ji umět poskytnout s použitím pomůcek (např. kardiopulmonální resiscutaci, stabilizování a polohování člověka, zástava krvácení, pomoc při epileptickém záchvatu apod.)
  • budete si jistější v poskytování první pomoci a překonáte své obavy, stanete se profesionálem
  • naučíte se eliminovat možnosti úrazů a stavů ohrožení u klientů i běžné populace, dokážete si naplánovat způsob první pomoci, zejména u klientů s epilepsií, duševním onemocněním apod.
  • první část 8 hodinového kurzu obsahuje nezbytné teoretické znalosti, druhá část je zaměřena na praktický výcvik a získání zkušeností v situacích, ohrožující život člověka

Nemějte žádné obavy a přijďte k nám na zážitkový 8 hodinový kurz akreditovaný MPSV. Těšíme se na Vás!

Místo konání: Sázavská 30, 120 00 Praha 2

Čas konání: 10:00 - cca 16:00

Cena jednodenního kurzu: osoba / 1 200,- Kč 

Cena skupinového kurzu pro organizace je možná dohodou.