Specifika klientů s duševním onemocněním a poruchami chování

Termín kurzu: další termín pro vás připravujeme

Obsahem vzdělávacího kurzu je seznámení pracovníků v sociálních službách s problematikou osobnosti jako jedince z hlediska psychopatologie, seznámit se s poruchami chování osobnosti, úzkostnými poruchami, frustrací, deprivací a konfliktními stavy, posttraumatickými poruchami, somatoformními poruchami, zneužíváním a závislostmi na psychoaktivních látkách, návykovými a impulsivními poruchami.

Lidé pracující v sociálních službách se často setkávají s těmito jevy a projevy lidí u seniorské populace, u osob s mentálním, zdravotním postižením, kombinovaným postižením, ale také v běžné populaci lidí. Jejich projevům často nerozumějí, protože nemají odborné psychologické vzdělání. Tento 8 hod. kurz by měl napomoci pracovníkům v sociálních službách v lepší orientaci v psychopatologické problematice poruch chování a jednání a to tak, aby rozpoznali potíže jedince a dokázali se obrátit na kvalifikovanou pomoc a podporu. Často se stává, že si pracovníci myslí, že jim dotyčný dělá něco "naschvál" a neumí s touto situací adekvátně zacházet.

Kurz by měl pomoci pracovníkům v sociálních službách rozšířit vědomosti a znalosti o problematice poruch chování a jednání lidí, s tím, že nebude suplovat odborníky na danou problematiku, ale pouze seznámí pracovníky v sociálních službách s částí problematiky psychopatologie, která je pro jejich kvalifikovanou práci důležitá.

 

Místo konání: Sázavská 30, 120 00 Praha 2

Čas konání: 10:00 - cca 16:00

Cena jednodenního kurzu: osoba / 1 200,- Kč 

Cena skupinového kurzu pro organizace je možná dohodou.