Základy týmové komunikace a spolupráce pro pracovníky v sociálních službách

Termín kurzu: další termín pro vás připravujeme

Vázne ve vašem kolektivu vzájemná komunikace?

Zažíváte v kolektivu častá nedorozumění a nepochopení?

Potřebujete pomoc při komunikaci s ostatními členy týmu?

Pak je tento 8 hodinový kurz určený právě Vám.

Práce v týmu může přinášet radost a vzájemnou motivaci, ale také neshody a frustraci pro všechny zúčastněné. Záleží na tom, jak si tým rozumí, jak se členové týmu vzájemně respektují, doplňují, jaká je atmosféra v kolektivu a jak se všem daří plnit společné cíle.

Prvořadým úkolem budování týmu je vytvoření silné a pozitivní vazby ke skupině. Pokud se členové týmu nejsou schopni identifikovat jeden s druhým, nevnímají svůj tým jako „MY“, ale jen jako skupinu jednotlivců a individualistů, pak nemůže tým správně fungovat.

Týmová komunikace je hlavním nástrojem při vzniku spolupráce a je nejdůležitějším faktorem při vytváření soudržnosti mezi členy týmu. Účinná komunikace mezi členy týmu zachovává vědomí, že lidé ve skupině k sobě patří. Lépe pak řeší případné nedorozumění a rychleji si odpouštějí drobné komunikační neshody.

Kurz vede účastníky:

  1. ke zlepšení komunikace podporující pozitivní atmosféru v týmu
  2. k využití naučených znalostí a dovedností, tyto umět aplikovat do pracovního i osobního života
  3. k seznámení a porozumění technikám pozitivního myšlení a technikám zvyšující celkovou životní spokojenost, aktivnímu naslouchání, sebereflexi a celkové spolupráci

Místo konání: Sázavská 30, 120 00 Praha 2

Čas konání: 10:00 - cca 16:00

Cena jednodenního kurzu: osoba / 1 200,- Kč 

Cena skupinového kurzu pro organizace je možná dohodou.

tym kom pic