Milí zájemci a kolegové z organizací sociálních služeb, 

srdečně vás zdravím po delší neplánované odmlce.

Naše kurzy pokračují dál, tak jak byly naplánované a pevně  věřím, že i vy jste všichni v pořádku a v plném zdraví. 

Podzimní kurz začíná 5.10. v obvyklém rozvrhu, tzn. 10 dní teorie a 10 dní praxe, kterou můžete vykonávat ve vašem zařízení. Vy, kteří ještě nepracujete v organizaci sociálních služeb , budete docházet na praxi do Denního stacionáře AKORD, kde se o vás postaráme a naučíme vás vše potřebné. Poslední 21 den v kurzu budou probíhat zkoušky, a to ve formě testu. Pokud by se vám test nepovedl, neztrácejte naději, ještě vás přezkoušíme ústně . 

Často se náš ptáte, jaká je cena kurzu. 

Těm z vás, kteří pracujete v organizacích sociálních služeb a máme s organizací domluvenou spolupráci, hradí kurz organizace. 

Vy, kteří jste OSVČ nebo jste na nezaměstnaní, máte možnost si požádat o proplacení kurzu na příslušné pobočce Úřadu práce. Kurz stojí pro jednotlivce  8 650 Kč a je vedený jako kurz Kvalifikační ( tedy rekvalifikační). Splněním kurzu získáte Osvědčení k nové kvalifikaci a tím  tedy i možnost nového pracovního uplatnění v sociálních službách. 

Další otázkou často bývá, kolik hodin musím v kurzu tzv. „odchodit“. 

Popravdě – nejlépe všechny . Každá přednáška má svůj účel a význam a je vždy velmi zajímavá. Není možné vše, co se v kurzu odpřednáší, najít ve výukových materiálech, které vám vždy při začátku kurzu předáváme. Prostě mluvené slovo má nezastupitelnou roli a i osobnost lektora bude pro vás velmi přínosná a podnětná. 

Samozřejmě omluvíme nemoc nebo závažné důvody, ale věřím, že až poznáte celý lektorský tým a rozvrh kurzu, budete rádi docházet do příjemného prostředí naší učebny.

Náš tým vzdělává zájemce o sociální a pedagogickou problematiku dlouhodobě, již od roku 1998.  Od roku 2006 jsou ve výuce obsaženy Standardy kvality péče a další výukové předměty dle zákona 108 / 2006 Sb. Můžete si tedy být jistí, že vám předáme vždy kvalitní informace, protože vzděláváme nejen teoreticky, ale i prakticky. Již 25 let provozujeme Denní stacionář Akord a máme bohaté zkušenosti s cílovými skupinami sociální péče.  Navíc jako jediní v rámci výuky poskytujeme Nácvik praktických zkušeností, např. výuka jízdy s invalidním vozíkem, polohování apod. 

Pro zájemce máme také 8 hodinové velmi zajímavé kurzy v rámci Seberozvoje. – např. Sebekoučink, Týmová komunikace, Psychohygiena, Psychologie. Komunikace se specifickým klientem, apod. 

Z praktických 8 hod. kurzů se jedná o nácvik První pomoci a Praktický nácvik jízdy s vozíkem. 

A ještě poslední věc – naše stránky velmi přehledné. 

Proto jakmile „ťuknete“ na link Kvalifikační kurzy rozbalí se vám veškeré informace o kurzu, včetně přihlášky a informací o kurzu. Přihlášku prosím vyplňte celou, máte – li dotaz, napište ho do poznámky. Případně, kdo vám kurz hradí, apod. 

Pokud budete mít jakékoliv jiné dotazy, napište mi na mail. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

případně volejte na te. 602 393 668. Velmi ráda vám veškeré dotazy zodpovím. 

Přeji vám klidné dny, hodně zdraví a krásné prožití léta. 

A pokud budete mít zájem, tak na říjnovém  kurzu na viděnou .

Irena Dušková

Kvalifikační kurzy AKORD 

Jak probíhají naše kurzy?

Jak se přihlásit na náš kurz?

Jak na to přes úřad práce?

18.12. jsme završili cyklus 5 rekvalifikačních kurzů pořádaných v tomto roce a máme z toho opravdu dobrý pocit! 

Všechny kurzy proběhly v přátelské atmosféře. Lektorům se ve všech skupinách výborně přednášelo, účastníci se zase aktivně zapojovali do diskusí k daným tématům a dokonce nám jedna účastnice udělala malou přednášku o homeopatii.

Divíte se? I to je v našich kurzech možné. Aktivitě se meze nekladou – tedy pokud máte co říci k tématům, které jsou obsahem kurzu a jsou pro všechny zúčastněné obohacující :). A protože ve vás často vidíme kolegy, jsme i my rádi za obohacení informacemi, které nám předáváte. Tomu napomáhá uvolněná atmosféra, za kterou jsme v našich kurzech rádi.

Jak probíhají naše kurzy?

Naše kurzy jsou nabité informacemi, protože všichni lektoři jsou nejen teoretici, ale hlavně zkušení praktici. Tým je sehraný a stabilní již po dobu 20 let a stále se ve svém oboru vzdělává. Snažíme se pro vás najít další metody a možnosti v ulehčení vaší psychicky i fyzicky náročné práce. Proto jsme jediní, kteří mají ve svém obsahu kurzu praktické nácviky a praktické zkoušky. Kdo od nás z kurzu odejde s výsledným Osvědčením o kvalifikaci, může si být jistý, že bude umět poskytnout první pomoc a bude umět pomoci lidem v nouzi.

Nezaměřujeme se však pouze na výuku standardů kvality v sociálních službách a vaše pracovní povinnosti, ale snažíme se podpořit i vás jako osobnosti ve vašem seberozvoji.

Sebekoučink, duševní hygiena, témata komunikace a sebereflexe považujeme za stěžejní témata, jak vás podpořit v nelehké pracovní profesi, kterou vykonáváte.

Jak se přihlásit na náš kurz?

Často se nás také ptáte, jak se do našeho kurzu můžete přihlásit.

Je to velmi jednoduché, na našich webových stránkách www.dsakord.cz jděte do sekce Vzdělávání. Tam najdete nabídku všech našich vzdělávacích kurzů a pokud opět na název kliknete, uvidíte popis a obsah kurzu, včetně přihlášky, kterou vyplníte. Tím jste do kurzu přihlášeni a obratem Vám přijde potvrzující email a posléze bude Vám nebo Vašemu zaměstnavateli zaslána faktura za kurz.

Jak na to přes úřad práce?

Pokud nemáte dostatek financí, nebo vysílající organizaci (zaměstnavatele), která vám kurz uhradí, můžete se obrátit na Úřad práce. Tam je však potřeba počítat s tím, že než se vyřídí veškerá potřebná dokumentace, trvá to skutečně měsíc. Proto je třeba nejprve na ÚP dojít, vyzvednout si dokument, který Vám u nás potvrdíme. S tímto potvrzeným dokumentem opět dojdete na vaší pobočku ÚP a poté budete nějakou dobu čekat na vyjádření.

Pokud dostanete podporu ÚP, do kurzu nastoupíte. Po ukončení kurzu získáte na základě úspěšného složení teoretické a praktické zkoušky Osvědčení. Toto Osvědčení má celostátní a celoživotní platnost a Vy se stáváte profesionálem ve svém oboru.

Budeme rádi za další dotazy a připomínky ke vzdělávacím kurzům, děkujeme vám za vaši účast a podporu a těšíme se s vámi na viděnou v novém roce, kdy již v lednu zahajujeme další cyklus vzdělávání.