Akreditace:

akreditace č. A2023/0542-PK - "Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách"

akreditace č. A2023/0541-PK - "Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách - online"

akreditace č. 2015/1023-PC/SP - "Etické chování a ochrana lidských práv při práci v sociálních službách"

akreditace č. A2021/0896-SP/PC/PP - "Praktické zkušenosti s nácvikem péče o osoby se zdravotním postižením a seniory"

akreditace č. A2021/0897-SP/PC/PP - "Minimum První pomoci pro pracovníky v sociálních službách v přímé péči"

akreditace č. A2021/0890-SP/PC/PP - "Psychohygiena pro pracovníky v sociálních službách"

akreditace č. A2021/0889-SP/PC/PP/VP - "Sebepoznání a seberozvoj jako klíč k pochopení druhých"

akreditace č. A2021/0898-SP/PC/PP/VP - "Základy týmové komunikace a spolupráce pro pracovníky v sociálních službách"

akreditace č. A2023/0539-SP/PC/PP - "Specifika klientu s dusevnim onemocněním a poruchami chování"

akreditace č. A2023/0540-SP/PC - "Specifika komunikace s uzivateli sociálních služeb"

Potvrzení rekvalifikačního zařízení o ceně rekvalifikačního kurzu