Akreditace:

akreditace č. A2019/0836-PK - "Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách" 

akreditace č. 2015/1023-PC/SP - "Etické chování a ochrana lidských práv při práci v sociálních službách"

 akreditace č. 2016/0677-PC/PP - "Praktické zkušenosti s nácvikem péče o osoby se zdravotním postižením a seniory"

akreditace č. 2016/0187-PC/SP/VP/PP - "Minimum První pomoci pro pracovníky v sociálních službách v přímé péči"

akreditace č. 2016/1107-PC/SP/PP - "Psychohygiena pro pracovníky v sociálních službách"

akreditace č. 2016/1106-PC/SP/VP/PP - "Sebepoznání a seberozvoj jako klíč k pochopení druhých"

akreditace č. 2017/0158-PC - "Základy týmové komunikace a spolupráce pro pracovníky v sociálních službách"

akreditace č. A2019/0834-SP/PC/PP - "Specifika klientu s dusevnim onemocněním a poruchami chování"

akreditace č. A2019/0835-SP/PC - "Specifika komunikace s uzivateli sociálních služeb"