Vzdělávací instituce Akord

Vzdělávací aktivity ve formě kvalifikačních akreditovaných kurzů pod vedením Mgr. Ireny Duškové pořádá akreditovaná vzdělávací instituce AKORD již od roku 1998. Od roku 2007 tyto kvalifikační kurzy vyplývají pro pracovníky v sociálních službách ze zákona 108 / 2006 Sb. MPSV viz. akreditace instituce. Vzdělávací kurzy jsou kvalitně zajištěny odborníky na danou problematiku, a to nejen zkušenostmi s provozováním stacionáře pro klienty s těžkým mentálním a zdravotním postižením, ale především předáváním  teoretických a praktických vědomostí od stabilního lektorského týmu, který sociální problematiku velmi dobře zná.                                                                             

Od roku 1998 jsme vyškolili 5 000 asistentů a pracovníků sociálních služeb, a to především z organizací sociálních služeb v celé České republice. Naše kurzy jsou vždy plné a účastníci si je velmi chválí, hlavně kvůli předávání odborných znalostí a dovedností (ať se jedná o nácviky polohování, nácviky jízdy s invalidním vozíkem, praktické nácviky první pomoci, metodiky sociální práce apod.). Tyto kurzy pomáhají v péči o děti, mládež a osoby s těžkým postižením, v péči o seniory a další osoby které potřebují poskytování specifické péče. Budoucí asistenti a pracovníci v přímé péči nacházejí díky této aktivitě po ukončení 158 hod. kurzu možnost kvalifikovaně působit v asistenční a přímé péči.

Každý vzdělávací program trvá 20 dní, je vedený lektory a odborníky, kteří danou problematiku znají nejen teoreticky, ale i prakticky. Celý vzdělávací program obsahuje 158 hodin denní výuky teoretických znalostí a odborností týkající se problematiky standardů kvality péče, krizové intervence, etiky činnosti pracovníků v přímé péči, právního  minima, první pomoci, speciální pedagogiky, zdravotní problematiky, speciálního výcviku komunikace, psychohygieny, sociální gerontologie, atd. Vyškolení asistenti se účastní také praktické zkoušky nácvikem První pomoci a Praktické zkoušky z jízdy s invalidním vozíkem. Odborné praxe jsou zajištěny v denním stacionáři AKORD v rozsahu celého týdne v počtu 46 hodin, následují po teoretické výuce v rozsahu 104 hod.

Vyškolení asistenti získávají po úspěšném složení závěrečných teoretických a praktických zkoušek Osvědčení o způsobilosti k vykonávání profese pracovníka v přímé péči u klientů.

Všechny tyto aktivity musí být velmi dobře koordinované a vyžadují kvalitní tým profesionálů. Tento tým odborníků a lektorů je stabilní již několik let a pomáhají všemi silami účastníkům, kteří se chtějí stát dobrými asistenty.

V současné době nabízíme akreditované kvalifikační kurzy pro pracovníky v sociálních službách (viz. akreditace kurzu) dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a prováděcí vyhlášky MPSV 505/2006 Sb. Kurzy probíhají v učebně v Sázavské 30 Praha 2.