Milí zájemci o vzdělávací kurzy v Akordu.

Vytvořeno: 30.9.2022

Milí zájemci a kolegové z organizací sociálních služeb, srdečně vás zdravím.

Naše akreditované Kvalifikační a jednodenní kurzy pokračují podle plánu a já pevně věřím, že jste všichni v pořádku a v plném zdraví.

Kvalifikační kurzy probíhají prezenční formou v učebně Sázavská 30 Praha 2.

Pokud by se velmi zhoršila covidová epidemie, máme všechny naše kurzy nastavené na distanční formu, tak, jak je to povolené zákonem MPSV.

Máme s touto formou vzdělávání poslední 2 roky velké zkušenosti a kvalita kurzů je naprosto zachována. Účastníci kurzů jsou v denním online kontaktu s lektory, dostávají k dispozici výuková skripta a maily s denním učivem ja všem je poskytována individuální podpora a sociální poradenství.

Cena kurzů zůstává stejná. Vám, kteří pracujete v organizacích sociálních služeb a máme s Vaší organizací domluvenou spolupráci, máte kurz se slevou.

Vy, kteří jste OSVČ nebo jste na nezaměstnaní, máte možnost si požádat o proplacení kurzu na příslušné pobočce Úřadu práce. Kurz stojí pro jednotlivce  9 000 Kč a je vedený jako kurz Kvalifikační ( rekvalifikační). Splněním kurzu získáte Osvědčení k nové kvalifikaci a tím  tedy i možnost nového pracovního uplatnění v sociálních službách.

Další otázkou často bývá, kolik hodin musím v kurzu tzv. „odchodit“ případně kolik času být připojen/a na online přednášky.

Každá přednáška má svůj účel a význam a je vždy velmi zajímavá. Není možné vše, co se v kurzu odpřednáší, najít ve výukových materiálech, které Vám vždy při začátku kurzu předáváme. Prostě mluvené slovo má nezastupitelnou roli a i osobnost lektora bude pro vás velmi přínosná a podnětná. 90% teorie je nutné.

Výuka probíhá (i online) denně od 9.00. – 15.00 s přestávkami.

Samozřejmě omluvíme nemoc nebo závažné důvody, ale věřím, že až poznáte celý lektorský tým a rozvrh kurzu, budete se přednášek rádi účastnit.

Náš tým vzdělává zájemce o sociální, psychologickou a pedagogickou problematiku dlouhodobě, již od roku 1998.  Od roku 2006 jsou ve výuce obsaženy Standardy kvality péče a další výukové předměty dle zákona 108 / 2006 Sb. Můžete si tedy být jistí, že vám předáme vždy kvalitní informace, protože vzděláváme nejen teoreticky, ale i prakticky. Již 27 let provozujeme Denní stacionář Akord a máme bohaté zkušenosti s cílovými skupinami sociální péče.  Navíc jako jediní v rámci výuky poskytujeme Nácvik praktických zkušeností v terénu, např. výuka jízdy s invalidním vozíkem, polohování apod.

Máme také další velmi zajímavé jednodenní kurzy např. seminář Seberozvoj a Sebepoznání, Týmová komunikace, Psychohygiena, Specifika komunikace s klientem, Specifika klientů s duševním onemocněním, kurz První pomoci s praxí a kurz Praktického nácviku jízdy s vozíkem v terénu.

Naše stránky jsou velmi přehledné, proto jakmile kliknete na link „Kvalifikační kurzy“ rozbalí se vám veškeré informace o kurzu, včetně přihlášky a dalších informací o kurzu. Přihlášku prosím vyplňte celou, včetně kontaktu na Vás, tzn. osobní mail a telefon, abychom se s Vámi mohli spojit. Máte–li dotaz, napište ho do poznámky. Kde pracujete, kdo Vám kurz uhradí, apod.

Pokud budete mít jakékoliv jiné dotazy, napište mi na mail. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  , případně volejte na tel. 602 393 668.

Velmi ráda Vám veškeré dotazy zodpovím.

Přeji Vám klidné dny, hodně zdraví a těším se s Vámi na viděnou.

Mgr. Irena Dušková

Kvalifikační kurzy AKORD 

602 393 668

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Dotazy a odpovědi:

 1. Kde se nachází učebna?
 2. Co si vzít s sebou na kurz?
 3. Jsou přestávky?
 4. Jsem kuřák…
 5. Může do učebny pes nebo jiné zvíře?
 6. Jak se kurz hradí?
 7. Dostanu nějaké vzdělávací materiály?
 8. Jak je to s onemocněním během kurzu?
 9. Jak získám osvědčení o kvalifikaci?
 10. Mám zdravotní omezení, je to problém?
 11. Kde se s touto kvalifikací uplatním?
 12. Mohu pracovat i jako sociální pracovník?
 13. Lektoři mají také praktické zkušenosti?
 14. Pokud osvědčení ztratím, vystavíte mi nové?
 15. Kurzy jsou akreditované?
 16. Máte další doplňující kurzy?

 

1. Kde se nachází učebna?

Učebna se nachází v ulici Sázavská 30 Praha 2, v 6. patře s výtahem. Prostory nejsou bezbariérové.

 

2. Co si vzít s sebou na kurz?

Vezměte si obuv na přezutí, věci na psaní, něco k jídlu. Využít můžete lednice či mikrovlnné trouby. Káva a čaj je vám v učebně k dispozici :)

 

3. Jsou přestávky?

Ano, po 45 min. výuky je vždy přestávka a v poledne je hodinová přestávka na oběd. V blízkosti je mnoho možností občerstvení.

 

4. Jsem kuřák…

V sídle vzdělávací instituce je dvorek a na něm k dispozici malý kuřácký koutek.

 

5. Může do učebny pes nebo jiné zvíře?

Z hygienických důvodů pes ani jiná zvířata do učebny nemohou.

 

6. Jak se kurz hradí?

Kurz uhradíte Vy nebo Vaše organizace na účet vzdělávací instituce AKORD. Popř. přímo na místě v hotovosti. Preferujeme však platbu převodem na účet na základě faktury, kterou Vám vystavíme.

 

7. Dostanu nějaké vzdělávací materiály?

Ano, obdržíte od nás vzdělávací skripta.

 

8. Jak je to s onemocněním během kurzu?

Vaše docházka v kurzu má být 80 %. To znamená, že můžete chybět nejvíce dva dny. Ale pokud onemocníte, vždy se s námi domluvíte na dalším postupu. Praktické zkoušky (první pomoc, nácvik jízdy a přesuny s vozíkem) je vždy nutné splnit před zkouškami z teorie.

 

9. Jak získám osvědčení o kvalifikaci?

Budete dělat zkoušky, které se skládají z praktické části (nácvik jízdy s invalidním vozíkem ve skupině a první pomoc), pak písemné testy z odborného obsahu výuky. Pokud budete mít v testu nejasnosti, ústně Vás přezkoušíme. Poté získáte osvědčení o kvalifikaci pracovníka v přímé péči.

 

10. Mám zdravotní omezení, je to problém?

Práce asitenta a pracovníka v přímé péči je velmi náročná duševně i tělesně. Promyslete si tedy, zda byste tuto práci opravdu dlouhodobě zvládali.

 

11. Kde se s touto kvalifikací uplatním?

Uplatníte se ve všech zařízeních a organizacích sociálních služeb, stacionářích, domovech pro seniory, LDN, nemocnicích a v dalších sociálních a zdravotnických zařízeních.

 

12. Mohu pracovat i jako sociální pracovník?

Nemůžete. Na pozici sociálního pracovníka musíte mít vyšší odborné vzdělání.

 

13. Lektoři mají také praktické zkušenosti?

Ano, naši lektoři jsou nejen odborně teoreticky vzdělaní, ale všichni mají praktické zkušenosti z Denního stacionáře AKORD. Tým je stabilní a vzdělává asistenty a pracovníky v přímé péči již od roku 1998.

 

14. Pokud osvědčení ztratím, vystavíte mi nové?

Ano, osvědčení vám po kontrole v databázi vystavíme. Doporučujeme však, abyste originál osvědčení nedávali tzv. „z ruky“, ale nechali si originál ověřit a poté ověřenou kopii odevzdali svým zaměstnavatelům. Originál má celoživotní platnost.

 

15. Kurzy jsou akreditované?

Ano, všechny naše kurzy, které jsou na webových stránkách uvedené, jsou akreditované MPSV ČR v rámci celoživotního vzdělávání dle zákona 108 / 2006 Sb. Pokud některý kurz absolvujete, vždy dostanete osvědčení. Akreditace jsou k nahlédnutí zde.

 

16. Máte další doplňující kurzy?

Ano, máme jednodenní 8 hodinové kurzy, uvedené zde.