AKORD z.s.

AKORD z.s. (zapsaný spolek) vznikl v roce 1992 jako nestátní nezisková organizace působící ve prospěch rodin s dětmi se zdravotním postižením. Zakladatelé a členové sdružení byli rodiče dětí ze zdravotním postižením v Praze 2, odborníci z oblasti zdravotnictví, školství, sociální péče a zástupci místní samosprávy.

Posláním a cílem sdružení je koordinace aktivit v oblasti zdravotnictví, sociální péče a vzdělávání. Jedná se o projekty zaměřené na pomoc dětem a mládeži s vývojovým postižením, zejména na včasnou diagnostiku a záchyt vývojových vad, rehabilitaci dětí mládeže a jejich integraci. 

AKORD z.s. je zakladatelem a od listopadu 1995 provozovatelem Denního stacionáře AKORD pro děti, mládež a osoby s mentálním postižením a kombinovanými vadami v Městské části Praha 2.       

Od roku 2007 se stala součástí zapsaného spolku Vzdělávací instituce AKORD. Tato instituce poskytuje kvalifikační kurzy organizacím sociální péče a jejich pracovníkům v sociálních službách a také osobám rekvalifikujícím se na tuto pracovní pozici.

Od roku 2007 bylo vyškoleno cca 1000 osob a tyto kvalifikační kurzy byly podpořeny v rámci Evropské Unie v operačních programech OP RLZ, JPD 3, OPPA a OP LZZ.

Od roku 2008 zajišťuje AKORD z.s. pod záštitou Městské části Prahy 2 terénní asistenční službu pro osamělé seniory s trvalým bydlištěm v Praze 2, kteří potřebují asistenční pomoc a podporu.

Vedení AKORD z.s. představují členové zvolení valnou hromadou do:

Výbor sdružení:

Předseda: MUDr. Věra Ševčíková 


Jednatel: Mgr. Irena Dušková


Členové:

Mgr. Irena Dušková 

Petra Pavlíková

Tatiana Bobříková

Revizní komise:

Petra Pavlíková