AKORD z.s.

AKORD z.s. je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování společného zájmu, kterým je koordinace v oblasti zdravotnictví a sociální péče ve prospěch dětí, mládeže, seniorů a osob se zdravotním postižením.

AKORD realizuje projekty zaměřené na včasný záchyt vývojových postižení a včasnou intervenci, rehabilitaci dětí, mládeže a osob s postižením v hlavním městě Praha, integraci jedinců se speciálními potřebami do života společnosti; podpoře rodin dětí, mládeže, seniorů a osob se zdravotním postižením; poskytování asistence pro osoby s postižením; pořádání společenských, osvětových, kulturních a výchovně vzdělávacích akcí pro odbornou i laickou veřejnost, včetně dětí a mládeže; pořádání kurzů, odborných seminářů a konferencí; zajišťování publikační činnosti, vydávání písemných a školících materiálů; poskytování odborných konzultací, informací, kontaktů a individuální podpory. K naplnění  svých programů a cílů spolek spolupracuje se státními orgány a organizacemi sociálních služeb, s orgány místní samosprávy a s dalšími neziskovými organizacemi.

AKORD z.s. je zakladatelem a od listopadu 1995 provozovatelem Denního stacionáře AKORD pro děti, mládež a osoby s mentálním postižením a kombinovanými vadami v Městské části Praha 2. 

Spolek AKORD pořádá od r. 1998 akreditované vzdělávací kurzy (MŠMT), od r. 2007 s akreditací MPSV (zákon 108/Sb.) Kvalifikační kurzy jsou zajištěny stálým týmem lektorů s odbornými teoretickými a praktickými zkušenostmi. Od roku 1998 jsme vyškolili 4 750 asistentů, pracovníků sociálních služeb a běžných občanů, kteří se rekvalifikovali na novou pracovní pozici. Kvalifikační kurzy pomáhají pečujícím v péči o osoby s těžkým mentálním a zdravotním postižením a seniory a další osoby které potřebují poskytování specifické péče. Budoucí asistenti a pracovníci v přímé péči nacházejí po ukončení RK možnost kvalifikovaně působit v asistenční a přímé péči v organizacích sociálních služeb. Praktické nácviky s invalidními vozíky učíme přímo v terénu a v Denním stacionáři AKORD. Spolupracujeme  s pobočkami ÚP a s organizacemi sociálních služeb v Praze a Středních Čech. Kvalifikační kurzy byly podpořeny v rámci Evropské Unie v operačních programech OP RLZ, JPD 3, OPPA a OP LZZ mezi roky 2005 – 2014. 

Od roku 2008 zajišťuje AKORD z.s. pod záštitou Městské části Prahy 2 terénní asistenční službu pro osamělé seniory s trvalým bydlištěm v Praze 2, kteří potřebují asistenční pomoc a podporu.

Orgány spolku:

Výbor spolku je statutárním orgánem.

Mgr. Irena Dušková (předseda výboru)

Mgr. Tereza Dušková (člen výboru)

Ing. Petr Spěváček (člen výboru)

 

Revizor: Mgr. Gabriela Altnerová