esfcr logo

 

AKORD II - Rekvalifikační kurzy "Pracovník sociální péče se zaměřením na seniory a osoby se zdravotním postižením"

Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.01/91.00003

Popis projektu

Informace o projektu AKORD II - Rekvalifikační kurzy "Pracovník sociální péče se zaměřením na seniory a osoby se zdravotním postižením" Projekt navazuje na úspěšný projekt v rámci podpory OP LZZ z roku 2010 -12 a zabývá se posílením aktivní politiky zaměstnanosti. Projekt bude probíhat od 1.7. 2013 - 30.6. 2015. Je regionálního charakteru (Praha) a zabývá se posílením motivačních, rekvalifikačních a odborně praktických výcviků s důrazem na individuální přístup k účastníkům projektu. V projektu bude realizováno během 24 měsíců 9 motivačních a 9 rekvalifikačních kurzů s názvem "Pracovník v sociální péči se zaměřením na seniory a osoby se zdravotním postižením" v délce 150 hodin. Kurz poskytuje účastníkům projektu rekvalifikaci pracovní činnosti a opakuje se 9x v průběhu 24 měsíců. Projektu se zúčastní celkem 100 osob, v každém rekvalifikačním kurzu bude ve skupině 10 - 12 osob. Žadatel je akreditovanou vzdělávací institucí MPSV, rekvalifikační kurz má také akreditaci MPSV. Vyškolení účastníci získají Osvědčení o kvalifikaci a budou umístěni na pracovní místa v sociálních službách v Praze.

Cílové skupiny

Projekt se zaměřuje na tuto cílovou skupinu : zájemci o zaměstnání (osoby nezaměstnané a ohrožené dlouhodobou nezaměstnaností). Jedná se o fyzické osoby nad 50 let věku a fyzické osoby do 20, resp. 25 let. Projekt zvyšuje profesní mobilitu a vychází z faktu, že v oblasti sociálních služeb je stálá poptávka po kvalifikovaných pracovnících. Projekt vytváří účastníkům projektu nové příležitosti na trhu práce. Cílem projektu je uplatnění nezaměstnaných osob na trhu práce, posílením motivačních a komplexních opatření a poskytnutím nových pracovních příležitostí pomocí rekvalifikace v oblasti sociálních služeb v přímé péči o seniory a osoby se zdravotním postižením.

Účastníci/ce projektu

osoby nad 50 let
osoby do 25 let

Region

hlavní město Praha

Průběh

Motivační a rekvalifikační kurzy budou probíhat od 09 / 2013 - 04 / 2015 v denní intenzivní formě po dobu 21 dnů od 8 - 17 hodin podle harmonogramu a metodiky RK. Projekt podporuje účastníky projektu individuálním sociálním a psychologickým poradenstvím a je inovativní poskytnutím odborného praktického výcviku v organizacích sociálních služeb.

Předpokládané výsledky

AKORD vyškolí v rámci projektu 100 osob, které získají Osvědčení o kvalifikaci pracovníka v sociálních službách. Umístí 2 osoby na nově vytvořená pracovní místa a nejméně 12 osob umístí během projektu na uvolněná pracovní místa v organizacích sociálních služeb v Praze, se kterými dlouhodobě spolupracuje.

Informační leták zde

 

esfcr logo